baovietgps
Posts: 1
Joined: Tue Nov 06, 2018 3:43 am
Contact: Website

Help with GT03F

Tue Nov 06, 2018 3:55 am

I have a GT03 product, I am in Vietnam, I order it from alibaba. When sending the SMS setup command successfully, it is not online on the server.

"IMEI:868120197323303;VERSION:NT33_20_A1D_D23_R0_V14;SERVER:14.225.7.16,8200;APN:m-wap,0;CSQ:8;GPRS:0;GPS:2;BAT:4.05;TIMER:20,20;SOS NUM:0903108661,,;ICCID:8984011602515306162F;IMSI:452019151711283;EURL:http://maps.google.com/maps?q=;BAT TEMP:0 "

In the GPRS message: 0, is this device domestic goods, only domestic, international use is not. Is there a way to open it works. Thank
BẢO VIỆT GPS Chuyên trang về thiết bị định vị, Chúng tôi cung cấp các sản phẩm Định vị xe máy, Định Vị Ô Tô, Các Giải Pháp Thiết Bị mà Quý khách cần

Return to “GPS trackers, AVL hardware, SIM subscriptions etc.”