vingen
Posts: 25
Joined: Mon Jun 09, 2008 11:15 am

TR-102 registrering

Wed Jun 18, 2008 3:05 pm

Jag håller på med ett projekt och försöker regga en Globalsat TR-102 till GpsGate Server men får inte till det riktigt

NAPT är rätt konfat i router UDP/TCP: 5000 > 192.168.1.5 i mitt fall.

Använder mig av ett tele2 kontant 3G med inställningarna:
APN: internet.tele2.se
Anv: gprs
Lösen: internet
Host name: 90.230.81.69
Den publika adressen är:
http://90.230.81.69/GpsGateServer/Buddy ... /Home.aspx

Min konfig:
<add key="StarsNavUdpPort" value="6080" />
<add key="StarsNavTcpPort" value="6082" />
<add key="GlobalSatTcpPort" value="5000" />
<add key="GlobalSatUdpPort" value="5000" />
<add key="SmartPipeUdpPort" value="30176" />
<add key="SmartPipeTcpPort" value="30176" />
<add key="DatabaseType" value="MySQL" />
<add key="NmeaPort" value="9000" />
<add key="UdpNmeaPort" value="9000" />

Har talat med tele2 och kollat att gprs är aktiverat.

Har du någon ide om vad som är problem? Se logg nedan.

/Vingen

2008-06-18 10:34:23.5468 | Info | 5 | RestarterListener.m_Execute | Command Start, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:34:26.1406 | Info | 4 | UdpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 9000, class: GpsGate.Online.UdpNmeaListener |
2008-06-18 10:34:26.3750 | Info | 4 | UdpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 30176, class: GpsGate.NmeaPipe.SmartPipeUdpListener |
2008-06-18 10:34:26.4062 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 30176, class: GpsGate.NmeaPipe.SmartPipeTcpListener |
2008-06-18 10:34:26.4218 | Info | 4 | UdpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 6080, class: GpsGate.StarsNav.StarsNavUdpListener |
2008-06-18 10:34:26.4218 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 6082, class: GpsGate.StarsNav.StarsNavTcpListener |
2008-06-18 10:34:26.4375 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 5000, class: GpsGate.GlobalSat.GlobalSatTcpListener |
2008-06-18 10:34:26.4687 | Error | 4 | PipeTcpListener.RegisterPipeListeners | System.IO.FileNotFoundException | Det gick inte att hitta filen c:\inetpub\wwwroot\GpsGateServer\Franson NMEA Service\PipeSettings.xml.
2008-06-18 10:34:26.4687 | Error | 4 | PipeUdpListener.RegisterPipeListeners | System.IO.FileNotFoundException | Det gick inte att hitta filen c:\inetpub\wwwroot\GpsGateServer\Franson NMEA Service\PipeUdpSettings.xml.
2008-06-18 10:34:26.5468 | Info | 4 | FileLogGroupManager..ctor | FileLogGroupManager created |
2008-06-18 10:34:26.5468 | Info | 4 | GpsGateComApplication.Start | Trying to start application... |
2008-06-18 10:34:26.5468 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 30175, class: GpsGate.Online.TcpNmeaListener |
2008-06-18 10:34:26.5625 | Info | 4 | BuddyGroupManager..ctor | BuddyGroupManager created |
2008-06-18 10:34:26.5625 | Info | 4 | VehicleGroupManager..ctor | VehicleGroupManager created |
2008-06-18 10:34:26.5781 | Info | 4 | GateApplication.Start | Trying to start application... |
2008-06-18 10:34:26.6093 | Info | 4 | UdpNmeaListener.Start | Port = 9000 |
2008-06-18 10:34:26.6250 | Info | 4 | UdpNmeaListener.Start | Port = 30176 |
2008-06-18 10:34:26.6406 | Info | 4 | UdpNmeaListener.Start | Port = 6080 |
2008-06-18 10:34:26.6875 | Info | 4 | GateApplication.Start | Application started! |
2008-06-18 10:34:26.6875 | Info | 4 | GpsGateComApplication.Start | Application started. |
2008-06-18 10:34:26.7812 | Info | 4 | UdpNmeaListener.m_Listen | UDP Listener started address = 0.0.0.0, port = 9000, type = GpsGate.Online.UdpNmeaListener |
2008-06-18 10:34:27.0000 | Info | 5 | RestarterListener.m_Execute | Response OK |
2008-06-18 10:34:27.0000 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:34:27.0156 | Info | 5 | RestarterListener.m_Execute | Command Ping, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:34:27.0156 | Info | 5 | RestarterListener.m_Execute | Response OK |
2008-06-18 10:34:27.6093 | Info | 6 | UdpNmeaListener.m_Listen | UDP Listener started address = 0.0.0.0, port = 30176, type = GpsGate.NmeaPipe.SmartPipeUdpListener |
2008-06-18 10:34:28.1093 | Info | 7 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |
2008-06-18 10:34:28.6093 | Info | 8 | UdpNmeaListener.m_Listen | UDP Listener started address = 0.0.0.0, port = 6080, type = GpsGate.StarsNav.StarsNavUdpListener |
2008-06-18 10:34:29.1093 | Info | 9 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |
2008-06-18 10:34:29.6093 | Info | 10 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |
2008-06-18 10:34:30.1093 | Info | 11 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |
2008-06-18 10:39:26.8437 | Info | 12 | UdpNmeaListener.m_ConnectionsCleanUp | 0 UDP connections removed |
2008-06-18 10:39:26.8437 | Info | 12 | UdpNmeaListener.m_ConnectionsCleanUp | 0 UDP connections removed |
2008-06-18 10:39:26.8593 | Info | 12 | UdpNmeaListener.m_ConnectionsCleanUp | 0 UDP connections removed |
2008-06-18 10:41:41.4218 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:41.9062 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Ping, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:41.9218 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response OK |
2008-06-18 10:41:41.9375 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:41.9375 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Ping, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:41.9531 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response OK |
2008-06-18 10:41:41.9687 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:41.9687 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Stop, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:42.4062 | Info | 3 | GateApplication.Stop | Trying to stop application... |
2008-06-18 10:41:42.4218 | Info | 3 | UdpNmeaListener.Stop | Port = 9000 |
2008-06-18 10:41:42.4218 | Error | 4 | UdpNmeaListener.m_Listen | System.Net.Sockets.SocketException | En blockeringsåtgärd avbröts av ett anrop till WSACancelBlockingCall
2008-06-18 10:41:42.4375 | Info | 3 | UdpNmeaListener.Stop | Port = 30176 |
2008-06-18 10:41:42.4375 | Info | 4 | UdpNmeaListener.m_Listen | Listener killed |
2008-06-18 10:41:42.4375 | Error | 6 | UdpNmeaListener.m_Listen | System.Net.Sockets.SocketException | En blockeringsåtgärd avbröts av ett anrop till WSACancelBlockingCall
2008-06-18 10:41:42.4531 | Error | 7 | TcpNmeaListener.m_Listen | System.Net.Sockets.SocketException | En blockeringsåtgärd avbröts av ett anrop till WSACancelBlockingCall
2008-06-18 10:41:42.4531 | Info | 3 | UdpNmeaListener.Stop | Port = 6080 |
2008-06-18 10:41:42.4687 | Info | 6 | UdpNmeaListener.m_Listen | Listener killed |
2008-06-18 10:41:42.4687 | Info | 7 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener killed |
2008-06-18 10:41:42.4843 | Error | 8 | UdpNmeaListener.m_Listen | System.Net.Sockets.SocketException | En blockeringsåtgärd avbröts av ett anrop till WSACancelBlockingCall
2008-06-18 10:41:42.4843 | Error | 9 | TcpNmeaListener.m_Listen | System.Net.Sockets.SocketException | En blockeringsåtgärd avbröts av ett anrop till WSACancelBlockingCall
2008-06-18 10:41:42.5000 | Error | 10 | TcpNmeaListener.m_Listen | System.Net.Sockets.SocketException | En blockeringsåtgärd avbröts av ett anrop till WSACancelBlockingCall
2008-06-18 10:41:42.5000 | Error | 11 | TcpNmeaListener.m_Listen | System.Net.Sockets.SocketException | En blockeringsåtgärd avbröts av ett anrop till WSACancelBlockingCall
2008-06-18 10:41:42.5000 | Info | 3 | GateApplication.Stop | Application stopped! |
2008-06-18 10:41:42.5156 | Info | 8 | UdpNmeaListener.m_Listen | Listener killed |
2008-06-18 10:41:42.5312 | Info | 9 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener killed |
2008-06-18 10:41:42.5312 | Info | 10 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener killed |
2008-06-18 10:41:42.5312 | Info | 11 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener killed |
2008-06-18 10:41:42.7343 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response OK |
2008-06-18 10:41:42.7343 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:42.7500 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Ping, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:42.7500 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response Error |
2008-06-18 10:41:43.8437 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:43.9062 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Ping, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:43.9218 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response Error |
2008-06-18 10:41:43.9218 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:43.9375 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Ping, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:43.9531 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response Error |
2008-06-18 10:41:43.9531 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:43.9687 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Start, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:44.8593 | Info | 4 | UdpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 9000, class: GpsGate.Online.UdpNmeaListener |
2008-06-18 10:41:44.9375 | Info | 4 | UdpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 30176, class: GpsGate.NmeaPipe.SmartPipeUdpListener |
2008-06-18 10:41:44.9531 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 30176, class: GpsGate.NmeaPipe.SmartPipeTcpListener |
2008-06-18 10:41:44.9687 | Info | 4 | UdpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 6080, class: GpsGate.StarsNav.StarsNavUdpListener |
2008-06-18 10:41:44.9687 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 6082, class: GpsGate.StarsNav.StarsNavTcpListener |
2008-06-18 10:41:44.9843 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 5000, class: GpsGate.GlobalSat.GlobalSatTcpListener |
2008-06-18 10:41:45.0781 | Error | 4 | PipeTcpListener.RegisterPipeListeners | System.IO.FileNotFoundException | Det gick inte att hitta filen c:\inetpub\wwwroot\GpsGateServer\Franson NMEA Service\PipeSettings.xml.
2008-06-18 10:41:45.0781 | Error | 4 | PipeUdpListener.RegisterPipeListeners | System.IO.FileNotFoundException | Det gick inte att hitta filen c:\inetpub\wwwroot\GpsGateServer\Franson NMEA Service\PipeUdpSettings.xml.
2008-06-18 10:41:45.1093 | Info | 4 | FileLogGroupManager..ctor | FileLogGroupManager created |
2008-06-18 10:41:45.1250 | Info | 4 | GpsGateComApplication.Start | Trying to start application... |
2008-06-18 10:41:45.1250 | Info | 4 | TcpNmeaListener..ctor | ipAddress = 0.0.0.0, Port = 30175, class: GpsGate.Online.TcpNmeaListener |
2008-06-18 10:41:45.1406 | Info | 4 | BuddyGroupManager..ctor | BuddyGroupManager created |
2008-06-18 10:41:45.1562 | Info | 4 | VehicleGroupManager..ctor | VehicleGroupManager created |
2008-06-18 10:41:45.1562 | Info | 4 | GateApplication.Start | Trying to start application... |
2008-06-18 10:41:45.1875 | Info | 4 | UdpNmeaListener.Start | Port = 9000 |
2008-06-18 10:41:45.2031 | Info | 4 | UdpNmeaListener.Start | Port = 30176 |
2008-06-18 10:41:45.2343 | Info | 4 | UdpNmeaListener.Start | Port = 6080 |
2008-06-18 10:41:45.2812 | Info | 4 | GateApplication.Start | Application started! |
2008-06-18 10:41:45.2968 | Info | 4 | GpsGateComApplication.Start | Application started. |
2008-06-18 10:41:45.3593 | Info | 4 | UdpNmeaListener.m_Listen | UDP Listener started address = 0.0.0.0, port = 9000, type = GpsGate.Online.UdpNmeaListener |
2008-06-18 10:41:45.5937 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response OK |
2008-06-18 10:41:45.5937 | Info | 4 | RestarterListener.m_Listen | New socket System.Net.Sockets.Socket |
2008-06-18 10:41:45.6093 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Command Ping, Service, Franson NMEA Service |
2008-06-18 10:41:45.6093 | Info | 3 | RestarterListener.m_Execute | Response OK |
2008-06-18 10:41:46.1875 | Info | 6 | UdpNmeaListener.m_Listen | UDP Listener started address = 0.0.0.0, port = 30176, type = GpsGate.NmeaPipe.SmartPipeUdpListener |
2008-06-18 10:41:46.6875 | Info | 7 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |
2008-06-18 10:41:47.1875 | Info | 8 | UdpNmeaListener.m_Listen | UDP Listener started address = 0.0.0.0, port = 6080, type = GpsGate.StarsNav.StarsNavUdpListener |
2008-06-18 10:41:47.6875 | Info | 9 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |
2008-06-18 10:41:48.1875 | Info | 10 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |
2008-06-18 10:41:48.6875 | Info | 11 | TcpNmeaListener.m_Listen | Listener started |

User avatar
johan
GpsGate
Posts: 15161
Joined: Wed Aug 04, 2004 10:40 pm
Location: Sweden
Contact: Website

RE: TR-102 registrering

Wed Jun 18, 2008 6:13 pm

Det finns inget spår i loggen från en TR-102 som kooplar upp sig, så det tar stopp tidigare.

Kanske har du en brandvägg?
Elelr så har du konfigurerat TR-102 fel.

Fungerar det med GpsGate.com?

Regards,
Johan

Franson Support

vingen
Posts: 25
Joined: Mon Jun 09, 2008 11:15 am

RE: TR-102 registrering

Thu Jun 19, 2008 1:00 pm

Jag har nu testat mot Gpsgate.com och det fungerar inte heller.
Jag kör nu med ett vodafone abbon. som jag vet fungar.

Har loggat på tr-102:an och det verkar som det är något tok med profiler eller nått.
---------------------------------------------------

GPRS: Connector open: socket://69.10.131.178:5000SV,3,3,12,30,10,007,,02,09,318,,25,08,177,,05,03,
java.io.IOException: Profile could not be activated659904,0,1,190608,07
NEMA:$GPRMC,073129.942,V,,,,,,
--------------------------------------------------------

Här kommer en längre logg.

Tack
/Vingen

NEMA:$GPRMC,073127.942,V,,,,,,,190608,,*26
NEM
Before gps.close(),,,,,,,,*1E(), bc

GPS serial port close42,,,,,0,00,,,M,0.0,M
After gps.close()lseed.

Asc1_Reader run: END

NEMA:$GPGSA,A,1,,RCmd,GPRS_Report_Mode,NoGPRSTrace,UPData_GPRS,Error_Occ:00truetruetrueD: falsefalseeceive! GetPosition: false,utime: 4,E
NEMA:$GPRMC,073128.
Before gps.close(),*29 Receive! GetP
GPS serial port close2,Erro
NEMA:$GPGGA,07
is not null,0,00,,,M,0
is not null7(), bci=3-
Free Memory after GC: 245768 ...)e,u
.t
NEMA:$GPGSA,A,1,
Switching to SMS text mode: AT+CMGF=1 receive run
decode_GPGSV,isPosit
t.Protocol.openP
- example.tmicroedition.io.Connector..unknown.(), bcicode_GPGSV,isPosition3D: falsefalse.mi
w_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.connect(), bci=33=1270730
- javax.microedition.io.Conn
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.r - javax.microedition.io.Con
eceive(), bci=39 - co
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.run(), bci=873Test: sendi
- javax.microedition.io.Connector.
java.io.IOExc
- example.
eption: Profile could not be activated - javax.microedition.io.Connecto
- javax. - example,37
microedition.io.Connector.open(), bci=3ci=33 could not be activated
.
- javax.microedition.io.Connector.open()
java.lang.NullPointerException: 0ang
, bci=3
end(),
- javax.microedition.io.Connector.open(), bci=2p7

- example.tw_jp7.tw_jp7$ o
xample.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_=127

n error: 035.8,0.xampl
GPRS.run->Error_OCC...,,,*1E - javax.m
Setting SMS destination address: AT+CMGS="+46704189163"_Thre
NEMA:$GPGGA,073051.372,,,
java.io.IOException: Pr
GPS Thread STOPbe activated
GPRS: Null PointerException error: 0,,,,,,,,,

GPS serial port close - com.sun.midp.io.j
GPRS.run->Error_OCC..._Thread.connect(), bci
GR1 END


GPS Thread STOPOException: P
t
GPS serial port closebci=94
GR1 ENDe.5A

received: AT+CMGS="+467
2008/6/19 9:30:17 - javax.micr
59.35256,017.99072
GPS not fixed
+CMGS: 97croeditio

OK.C

Switching to SMS text mode: AT+CMGF=0 - javax.microedition.io.Connector.
at^scpin=0,8,1,1n(), bci=3t_Posi
OKn:

Free Memory before GC: 226532- javax.microedition.io.Conne
at^scpin=0,8,1,12 - javax.micr
OKit

Free Memory before GC: 25116410659904,0,1,1906

Free Memory after GC: 255916
Free Memory after GC: 255232 - javax.microedition.
received: AT+CMGF=0 bci=2NEMA:$GPG
w_j
OKtw

SMS successfully sent!(), bci=3311,12,172,*7

Waiting for the next call


SetLED: AT^SWDAC=28 - example.tw_jp7.t
OKp7

D1.startad.s7281
Detect: startN5 - javax

SetLED: AT^SWDAC=28

OK

BOOT_POSITION=1
SAME_POSITION_SMS=1
tor.open(),


GPRS_TEST=0xample.tw_j
GPRS_INTERTIME=30ead.acces
.tw_jp7
SIMPIN=0000_Reader.run
GPRS_REPORT_MODE=0tw_jp7$GPRS_Thread
SLEEP_MODE=1ci

SMS_REPORT_MODE=2 jav
SMS_INTERTIME=600Profile could not
LAST_ACCESS_CALLERID=tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Th
NUMBER_of_Report=3


INI: inidata,int1,int2:[GPS_TEST=0 - com.sun.midp.io.j2me.socket.P
DEGUG_MODE=1rim(), bci=9
KML_LOG=0
DETECT_BATTERY_AND_GSMSIGNAL=1interException: 0_T

BOOT_POSITION=1
SAME_POSITION_SMS=1 - javax
GPRS_TEST=0
GPRS_INTERTIME=30
SIMPIN=0000 - e..
GPRS_REPORT_MODE=0nnector..unknown.(
SLEEP_MODE=1
SMS_REPORT_MODE=2le.tw_jp7.tw

SMS_INTERTIME=6
DetectRun: false -
OKm
open(),
Free Memory before GC: 227264 - javax.microedition.io.C
Free Memory after GC: 261624p7$Asc1_Reader.run(), bci=96
GPRS: startle.tw_jp7.t
SetLED: AT^SWDAC=28
OK

Free Memory before GC: 255648icroediti
Free Memory after GC: 258868d -
Constructor Asc1_Reader(), bci=2d.sfalsetoedit
SetLED: AT^SWDAC=28
OK

SetLED: AT^SWDAC=86_jp7$GPRS_Thread.co
OKct

at^scpin=1,8,1,1PData_GPRS,Error
OKc:

Open GPS serial portess$4400(), bci=2 Me
java.io.InterruptedIOException: Stream closed_Thread.send(), bci=33
GPS ser

GPS receive run: END
at+gsn
358244010659904 -

okpl

After gps.close()

NEMA:$GPGSV,3,1

Asc1_Reader run: END99,25,13,33,221,26,1Waiting ...6570
PRS_Th
Asc1_Reader run: START

60
RCmd,GPRS_Report_Mode,NoGPRSTrac
NEMA:$PSRFTXT,Version2:F-GPS-03-0612082,E
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_
NEMA:$PSRFTXT,WAAS Disable.Proces

Before gps.close(
NEMA:$PSRFTXT,TOW: 372695ial port close
NEMA:$PSRFTXT,WK: 1484()

Asc
NEMA:$PSRFTXT,POS: 3099999 1006711 5464052A:$GPRMC,073131.942,V,,,,,,,190608,,*21A:$G
NEMA:$PSRFTXT,CLK: 96167der.run(), b
NEMA:$GPGGA,
NEMA:$PSRFTXT,CHNL: 12,0.0,M,,0000*5D
NEMA:$PSRFTXT,Baud rate: 4800ort_Mode,NoGP
NEMA:$GPGSA,A,1
NEMA:$GPGGA,073223.909,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*51
decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalser_Occ:00fals
GPRS: Connector open: socket://69.10.131.178:5000,,,,,,,190608,,*22NEMA:
NEMA:$GPGSV,3,2,12,20,60,
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1Exception: 07.tw_jp
$GPGSV,3,3,1
decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalse
073133.942,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5Con.io.Connector..unknown.(), bci3
eceive(), bci=39ort_Mode,NoGPRST
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.run(), bci=873icroedition.io.Connector.open(), bci=37
NEMA:$
Before gps.close()4
GPRS: Null Povax.microediti

Asc1_Reader run: END68ion
RCmd,G

Asc1_RRCmd,GPRS_Report_Mod
interException error: 0Error_Occ:00falsefalsetru
NEMA:$GPGGA,073224.860,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58tion.io.Connector.open
Before gps.close(),17,23,04
Other:GPRS-End GPS Receive! GetPosition: false,utime: 4,Error_Occ: t: ENDis not nullS receive r
is not n
8,073017,E01759.4435,N5921.1540,35.8,0.69,93.15,04*37! - javax.microedition.io.Connector.open(), bci=
GPRS: sending: $358244010659904,0,1,190608,073017,E01759.4435,N5921.1540,35.8,0. - example.t, bci=3
69,93.15,04*37! - javax
GPRS: Connector open: socket://69.10.131.178:50007$GPRS_Thread.connect(), bci=33! - javax.micr
NEMA:$GPGGA,073227.850,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58 - example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thre
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E$
- jav
on.i
decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalse
- examp
NEMA:$GPGSV,3,1,12,23,68,195,,04,38,298,,13,34,221,26,17,16,247,*76
NEMA:$GPGGA,072942.550,,

NEMA:$GPGSV,3,2,12,20,59,118,,31,31,052,,32S_Thre
NEMA:$

Free Memory before GC: 156504 - javax.microedition.io.C
Free Memory after GC: 255280=8
!Get_P

java.io.IOException: Profile could not be activated
- com.sun.midp.io.j2me.socke$GPRS_Thread.access$
microedition.io.Connector.open(), bci=3

- example.t
t.Protocol.openPrim(), bci=94
- javax.microedition.io.Connector..unknown.(), bci - examp
, bci=371_Read
- javax.microedi
=127io.C
- javax.microedition.io.Connector.open(), bci=3_Reader.run(), bci=96046

java.lang.NullPointerException: 0 - jav -
- eroedition.io.Connector.open(), bci=2 - javax

xample.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.send(), bci=44ple.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.cS_Thread.access$
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thrition.io.Connect
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.receive(),
ead.access$4400(), bci=2
- example.tw_jp7.tw_jp7$Asc1_Reader.run(), bci=960 - examplep7.tw_jp7$GPRS_Thread.r
w_jp7.tw_jp7$GPRS_
RCmd, - example.

GPS Thread
is not null
GP
is not nullt closebci=
GTime: 1201
GR1 E
D1.start
GPRS: N
Detect: starteption error:
GPS Thread STOPt://69.10.131.1
GPS serial port close PointerException err
is not nullPointerExce
is not null 0 - j

GR1 END->Error
SetLED: AT^SWDAC=28S.run->Er
GPRS.run-
OKro

at^scpin=0,8,1,1GPS Thread S
GPS
OKre

Free Memory before GC: 243224ad STOPw_jp7.tw_jp7$G

GPS se
Free Memory after GC: 251444Profile
GPS serial port clos
Constructor Asc1_ReaderR1 END.open()
is not nu
SetLED: AT^SWDAC=28 null
GR
OKND

SetLED: AT^SWDAC=861,1.midp.io.j2me.so
OK

at^scpin=1,8,1,1re GC: 133604ion
OK.C

Open GPS serial portat^scpin=0,8,1,1e
t.
java.io.InterruptedIOException: Stream closed24.open(),

Free Memory a
at+gsn: 2525
358244010659904


ok
Other:GPRS-End GPS Receive! GetPosition: false,utime: 2,Error_Occ: true
GR1 END

GTime: 27 -
GPS Thread STOPion.io.Connecto
GPS

GPS receive run: START
GR1 ENDNEMA:null$PSRFTXT,Version:GSW3.2.4_3.1.00.12-SDK003P1.00a serial port close
is not nullt
NEMA:$PSRFTXT,Version2:F-GPS-03-0612082w_j
at^scpin=0,8,1,1n(), bcjp7$GPRS

OK
NEMA:$PSRFTXT,WAAS Disable263332bci=33

NEMA:$PSRFTXT,TOW: 372695 GC: 265372
NEMA:$PSRFTXT,WK: 1484 Asc1_Readerw_jp7$GPRS_T
NEMA:$PSRFTXT,POS: 3099999 1006711 5464052
OK:

Free Memory before GC: 264444GPRS.ru
NEMA:$PSRFTXT,CLK: 96167e Memory after GC: 265292
NEMA:$PSRFTXT,CHNL: 12$GPRS
SetLED: AT^SWDAC
NEMA:$PSRFTXT,Baud rate: 4800t^scpin=0,8,1,1r_OCC
GPRS: Connector open: socket://69.10.131.178:500052_jp7.tw_jp7$GPRS
GTime: 25nd(), bci
GPS Thr
NEM
NEMA:$GPGGA,073238.846,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*51A:$PSRFTXT,CHNL: 12null
is not
at^scpin
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1ES

NEMA:$PSRFTXT,Baud rate: 4800

decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalseserial portscpin=1,8,1,1), bci=
Open
NEMA:$GPRMC,073238.846,V,,,,,,,190608,,*2EPGGA,073201.261,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5
NEMA:$GPGGA,073239.846,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*50
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
Waiting for res
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1Eosition3D: falsefalse
=1271426

decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalse073201.261,V,,,,,,,190608,,*2BMC,0730
NEMA:$GPRMC,073239.846,V,,,,,,,190608,,*2F.IOException: Error opening port. Channel
NEMA:$GPGGA,073240.845,,,,,0,00,,,M,0.0
.unknown.(), bc

NEMA:$GPGGA,073243.845,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5EMTI: "MT",5


SetLED: AT^SWDAC=58
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E73203.200,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,000
decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalseGPGSA,A,1,,,,,,,
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,
NEMA:$GPRMC,073243.845,V,,,,,,,190608,,*21C:
decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalseA
NEMA:$GPGGA,073244.845,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*593203.200,V,,,,,,,190608,,*2E
NEMA:$GPGGA,073059.3
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1EMessage(Text mode format): at^smg
decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalse$Asc1_Reader.run(), bc
NEMA:$GPGSA,A

NEMA:$GPRMC,073244.845,V,,,,,,,190608,,*266/19,09:31:59+08" AT^SWDAC=28ort_Mode,NoGP
NEMA:$GPGGA,073245.845,5921.1587,N,01759.5550,E,0,03,,-30.6,M,23.3,M,,0gl=0
NEMA:$PSRFTXT,Version2:F-GP
+CMGL: 5,0,,19

- javax.microedition.io.Connector..unknown.(), bci!Get_Position:End Receive Position-GPRSTest: sending: $358244010659904,0,1,19060
=127read
- javax.microedition.io.Connector.open(), bci=3Position:End Recei
8,073017,E01759.4435,N5921.1540,3
- javax.microedition.io.Con$GPRMC,073204.200,V,,,,,,,190608,,*299.4435,N5921.1540,35.8,0.69,93.15,04*37!

nector.open(), bci=34010659904,0,1,19060
- javax.microedition.io.Connector.open(), bci=2435,N5921.1540,35.8,0.
t.Protocol.openPrim(), bci=
69,93.15,04*37!r

eceive(), bci=3969.10.131.178:50
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.run(), bci=873open: socket://69.10.131.178:5000,,*2E
GPRS: Null Po 157384,19060icroedition.io.Connecto
java.io.IOException: Profile could not be a
interException error: 0759.4435,N5921.1540,35.8,
GPRS.run->Error_OCC...
GPS Thread STOP- com.sun.midp.
GPS serial port close59904,0,1,190608,0730
is not null35,N5921.15
is not null7.tw_jp7$GP
GR1 ENDrotocol
java.io.IOException: Profile could not be activated - javax.microedition.io.
- com.

=127
nector.open(), bci=3example.t8,0.69,93.1
- javax.microedition.io.Connector.open(), bci=2
w_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.connect(), bci=33,E01759.4435,N5921.1540,3
- example.tjp7$GPRS_Thread.s*37!
GPRS: Connector open: socket://69.10.131.17
w_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.connect(), bci=33o
- example.tw_jp7.tw_jp7$GP
- example.


NEMA:$GPGSA,A,1,,

NE
java.
NEMA:$GPGGA,073249.845,5921.1663,N,0175 - example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.send(),_jp7$GPRS_Thread
9.6333,E,0,03,,-30.6,M,23.3,M,,0000*6A,,,,,,,,*1E
bci=44

NEMA:$GPGSA,A,1,13,04,17,,,,,,,,,,,,*1Ead.access$4400(), bci=2ad.run(), bci=87
decode_GPGSV,isPosition3D: falsefalse,298,27,1

java.lang.NullPointerException: 0 - example.tw_jp7Exceptio GPR
NEMA
- example.tw_jp7.tw_jp7$GPRS_Thread.senReader.run(), bci=960PRS: Null PointerExceptionor_tion.io.Connector..unknown.(), bci=127*27t nullV,isPosi
is not nullull
Error_Occ:-10falsefalsetrue - javax.m
Before gps.close()ector.open(),ree M
GPS serial port close
NEMA:$GPGSA,A,1,,,,,

GPS receive run: ENDafter GC:
bci=31,0is not nullvax.microed
is not nullnector.open
After gps.close()e Memory bef
NEMA

Asc1_Reader run: END,,,,,1
GPRS: Connector open: socket://69.10.131.178:5000roedition.io.C,00,,,M,0.0,M,,0000*5Are GC: 264660
at^scpin=0,8,1,1 close21,04,
Fre
OKe


Free Memory before GC: 16i=2=0,8,1,

GPRS: Null Po - javax.microedition.io.ConnectoT,
NEMA:$GPGGA,073121.942,592
interException error: 0,,-30.3,M,23.3,M,,0000*6B
GPRS.run->Error_OCC...,1.31,26

GPS Thread STOPedition.io.Conn
GPS serial port close3,17,,,,,,,,,,,,*1E
is not null^SW
is not null
is not null
GR1 END
at^scpin=0,8,1,1
OK

Free Memory before GC: 259788
Free Memory after GC: 268228
at^scpin=0,8,1,1
OK

Free Memory before GC: 267052
GTime: 2
Free Memory after GC: 270112
Constructor Asc1_Reader
GPS Thread STOP
GPS serial port close
is not null
is not null
GR1 END
SetLED: AT^SWDAC=28
OK

vingen
Posts: 25
Joined: Mon Jun 09, 2008 11:15 am

RE: TR-102 registrering

Tue Jun 24, 2008 1:22 pm

Ni kan döda tråden.

Problemet är löst.
Kör med Vodafone(telenor)
Ska även testa mera med Tele2 som jag inte fått igång ännu samt Telia.

Tack
/Vingen

Return to “GpsGate Server - How to setup and use”